Uitschrijven – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

  • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor contact met de assistente toets 3
  • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur (in de pauze en bij overlegmomenten hoort u een bandje, voor spoed kunt u altijd op de 1 drukken)

Voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl 

MEDEDELING 1

Per 1 mei is Reina Homan als nieuwe praktijkondersteuner somatiek (POH-S) gestart. Zij neemt contact met u op voor het maken van afspraken. Mocht u zelf al vragen hebben voor haar, dan kunt een dat via de assistente regelen.

MEDEDELING 2

Vanwege krappe personele bezetting in apotheek Marknesse zal vanaf woensdag 5 juni 2024 GEEN medicatie meer uitgedeeld worden in de huisartsenpraktijk

Bespreek met uw apotheek waar u het wel op kunt halen.

 

Uitschrijven

Wanneer u zich wilt uitschrijven bij onze praktijk, vragen wij u te tekenen voor de overdracht van uw dossier naar uw nieuwe huisarts. Hiermee volgen wij het advies van de KNMG inzake overdracht medische gegevens.

Gezien het feit dat een medisch dossier een belangrijk document is, moeten wij voldoen aan een zogenaamde “wettelijke bewaarplicht” van uw dossier. Deze bewaarplicht houdt in dat wij uw dossier moeten blijven beheren of dit rechtstreeks moeten overdragen aan uw nieuwe huisarts, zonder tussenkomst van u als patiënt.

In de praktijk betekent dit dat wij, indien u ons daarvoor uw toestemming geeft, uw dossier rechtstreeks zullen overhandigen, aangetekend opsturen of elektronisch, via een beveiligd netwerk, overdragen aan uw nieuwe huisarts. Indien wij die toestemming niet hebben, of indien de nieuwe huisarts nog niet bekend is, zullen wij uw dossier gedurende 15 jaar blijven bewaren.

Om de door u gewenste dossieroverdracht snel te laten verlopen vragen wij u dan ook het ontvangen formulier “verzoek overdracht medisch dossier” in te vullen en te ondertekenen. Let hierbij op dat ook alle gezinsleden van 12 jaar en ouder dit formulier dienen te ondertekenen. Als wij het ingevulde formulier van u retour hebben ontvangen, zullen wij er voor zorgen dat uw dossier wordt bezorgd bij uw nieuwe huisarts.

Download hier het formulier