Afspraken – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

  • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor contact met de assistente toets 3
  • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur (in de pauze en bij overlegmomenten hoort u een bandje, voor spoed kunt u altijd op de 1 drukken)

Voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl 

MEDEDELING 1

Per 1 mei is Reina Homan als nieuwe praktijkondersteuner somatiek (POH-S) gestart. Zij neemt contact met u op voor het maken van afspraken. Mocht u zelf al vragen hebben voor haar, dan kunt een dat via de assistente regelen.

MEDEDELING 2

Vanwege krappe personele bezetting in apotheek Marknesse zal vanaf woensdag 5 juni 2024 GEEN medicatie meer uitgedeeld worden in de huisartsenpraktijk

Bespreek met uw apotheek waar u het wel op kunt halen.

 

Afspraken

Spoedgevallen/E.H.B.O.

Voor spoedgevallen of E.H.B.O. kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur altijd (na telefonisch contact) bij ons terecht.

Bel 112 voor levensbedreigende situaties, ook als u een hartinfarct of een beroerte vermoedt.

 

Spreekuur huisarts

Als u ’s morgens voor 10.00 uur belt, kunt u bijna altijd dezelfde dag terecht op het spreekuur.

Houdt u er rekening mee dat er voor elk consult 15 minuten is gepland, dit is voor 1 klacht bedoeld. Als u meerdere problemen wilt bespreken of anderszins denkt meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dat aangeven bij de assistente. Zij spreekt dan zo nodig een dubbel consult af.

Ook kunt u een afspraak online maken. Dit gaat via mijngezondheid.net

NB: Mocht u de afspraak niet door willen laten gaan, wilt u dat ons dan tijdig laten weten? Als u zonder afmelding vooraf niet op uw afspraak komt, moeten wij het gemiste consult in rekening brengen. De kosten (12 euro voor een gewoon consult en 24 euro voor een dubbele afspraak) worden niet vergoed door de verzekeraar.

 

Telefonisch spreekuur

Voor medische vragen die u graag telefonisch met de huisarts bespreekt kunt u een terugbelafspraak maken bij de assistente.

 

Huisbezoek

Huisbezoeken (aan te vragen vóór 10.00 uur) worden meestal afgelegd aan het einde van de ochtend. Omdat er in de praktijk echter betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn verdiend het in de meeste gevallen de voorkeur om toch naar de praktijk te komen.

Stel u heeft een ingrijpende gebeurtenissen zoals een opname met een operatie, een ernstige diagnoses etc. dan kunt u altijd om een huisbezoek vragen. Ook kunt u hiervoor langskomen voor een gesprek. Wij proberen hier altijd zelf op te letten, maar helaas krijgen we niet gelijk alle informatie van het ziekenhuis direct toegestuurd. Kortom laat weten als u iets nodig heeft.

 

Spreekuur assistente

Voor kleine medische handelingen en bloedprikken kunt u een afspraak maken bij de assistente. U kunt bij haar een afspraak krijgen op alle dagen dat er 2 assistentes aanwezig zijn.

 

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Een afspraak bij de POH-S wordt over het algemeen door de POH-S zelf geregeld. Gaat het om een eerste consult dan zal de assistente een afspraak bij de POH-S inplannen. Voor de POH-S moet meestal eerst bloed geprikt worden. U zult dan ook vaak 2 afspraken krijgen: 1 om bloed te prikken en 1 een week later bij de POH-S. Wilt u een afspraak verschuiven bel dan naar de assistente.

 

Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheid (POH-GGZ)

Een afspraak bij de POH-GGZ kunt u maken via de assistente. Vervolgafspraken maakt hij meestal zelf. Wilt u een afspraak verschuiven bij de praktijkondersteuner bel dan minstens 24 uur van tevoren met de assistente om de afspraak te verplaatsen. Een eerste afspraak zal altijd 45 minuten zijn.

 

Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheid Jeugd (POH-GGZ jeugd)

Een afspraak bij de POH-GGZ jeugd kunt u maken via de assistente. Vervolgafspraken maakt zij meestal zelf. Een eerste afspraak zal altijd 45 minuten zijn.

 

U kunt ons als volgt bereiken:

Waterkant 75
8307 AZ  Ens
Tel: 0527-251377
Spoed: 0527-251377, kies optie 1.