Afspraken – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

  • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor contact met de assistente toets 3
  • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur (in de pauze en bij overlegmomenten hoort u een bandje, voor spoed kunt u altijd op de 1 drukken)

voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

 

Fax:  0527 - 253675
Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl

Afspraken

Spreekuur

Als u ’s ochtends voor 10.00 uur belt, kunt u bijna altijd dezelfde dag terecht op het spreekuur.

Houdt u er rekening mee dat er voor elk consult 10 minuten is gepland? Als u meerdere problemen wilt bespreken of anderszins denkt meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dat aangeven bij de assistente. Zij spreekt dan zo nodig een dubbel consult af.

NB: Mocht u de afspraak niet door willen laten gaan, wilt u dat ons dan tijdig laten weten? Indien u zonder afmelding vooraf niet op uw afspraak komt, moeten wij het gemiste consult in rekening brengen. De kosten (12 euro voor een gewoon consult en 24 euro voor een dubbele afspraak) worden niet vergoed door de verzekeraar.

Telefonisch spreekuur

Voor medische vragen die u graag telefonisch met de huisarts bespreekt kunt u een terugbelafspraak maken bij de assistente.

Huisbezoek

Huisbezoeken (aan te vragen vóór 10.00 uur) worden meestal afgelegd aan het einde van de ochtend. Omdat er in de praktijk echter betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn verdient het in de meeste gevallen de voorkeur om toch naar de praktijk te komen.

Spoedgevallen/E.H.B.O.

Voor spoedgevallen of E.H.B.O. kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur altijd (na telefonisch contact) bij ons terecht.

Bel 112 voor levensbedreigende situaties, ook als u een hartinfarct of een beroerte vermoedt.

U kunt ons als volgt bereiken:

Waterkant 75
8307 AZ  Ens
Tel: 0527-251377
Spoed: 0527-251377, kies optie 1.