Herhaalrecepten – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

 • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
 • voor contact met de assistente toets 3
 • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur (in de pauze en bij overlegmomenten hoort u een bandje, voor spoed kunt u altijd op de 1 drukken)

Voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl 

MEDEDELING 1

Per 1 mei is Reina Homan als nieuwe praktijkondersteuner somatiek (POH-S) gestart. Zij neemt contact met u op voor het maken van afspraken. Mocht u zelf al vragen hebben voor haar, dan kunt een dat via de assistente regelen.

MEDEDELING 2

Vanwege krappe personele bezetting in apotheek Marknesse zal vanaf woensdag 5 juni 2024 GEEN medicatie meer uitgedeeld worden in de huisartsenpraktijk

Bespreek met uw apotheek waar u het wel op kunt halen.

 

Herhaalrecepten

Vanaf 1 januari 2020 kunt u voor het aanvragen van herhaalrecepten terecht bij de Service Apotheek Marknesse.

Let op: dit kan alleen voor medicatie die u chronisch, dus continue gebruikt. Voor medicatie die u zo nu en dan gebruikt, of al langere tijd niet meer hebt gebruikt maar graag weer zou willen aanvragen moet u contact opnemen met de huisarts. U kunt hiervoor de assistente bellen, zij overlegt dit met de huisarts, of maakt voor u een afspraak op het (telefonisch) spreekuur.

U kunt bij de Service Apotheek Marknesse op de volgende manieren herhaalmedicatie bestellen:

 • Herhaaltelefoon: deze is elke werkdag te bereiken van 09.00 tot 11.30 uur via 0527 – 699 751. U krijgt dan een van de apothekers aan de lijn.
 • Website: www.apotheekmarknesse.nl
 • Service Apotheek App: deze kunt u op uw telefoon downloaden via de Apple of Android App store nadat u een persoonlijk dossier heeft aangemaakt op serviceaptoheek.nl.

NB: Service Apotheek Marknesse maakt gebruik van Proactief Herhalen. Dit betekent dat de apotheek bijhoudt wanneer u weer nieuwe herhaalmedicijnen nodig heeft en u ruim tevoren een bericht stuurt wanneer uw medicatie weer klaar staat. Om dit in te stellen kunt u contact opnemen met de Service Apotheek Marknesse.

 

Herhaalmedicatie aanvragen: bij specialist of bij de huisarts?

Als u langdurig medicatie gebruikt, zal u regelmatig een herhaalrecept nodig hebben om de medicatie te kunnen voortzetten. We merken dat er soms onduidelijkheid bestaat over bij wie u het herhaalrecept kan aanvragen.

 • U gebruikt medicijnen die door de huisarts zijn voorgeschreven
  Medicijnen voor langdurig gebruik, die zijn voorgeschreven door uw huisarts, zullen worden herhaald door uw huisarts. U vraagt het herhaalrecept rechtstreeks aan bij de apotheek zoals hierboven beschreven is.

 

 • U bent onder behandeling van een medisch specialist
  Wanneer u onder behandeling bent van een medisch specialist schrijft deze de medicatie uit voor het ziektebeeld waarvoor u bij hem of haar onder behandeling bent. Als uw medicijnen bijna op zijn moet u het herhaalrecept aanvragen bij uw medisch specialist. De huisarts neemt de herhaalmedicatie alleen over van de medisch specialist indien de specialist verdere controles niet meer nodig acht en de zorg door de medisch specialist is overgedragen aan de huisarts.