AVG – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

  • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor contact met de assistente toets 3
  • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur (in de pauze en bij overlegmomenten hoort u een bandje, voor spoed kunt u altijd op de 1 drukken)

Voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl 

MEDEDELING 1

Per 1 mei is Reina Homan als nieuwe praktijkondersteuner somatiek (POH-S) gestart. Zij neemt contact met u op voor het maken van afspraken. Mocht u zelf al vragen hebben voor haar, dan kunt een dat via de assistente regelen.

MEDEDELING 2

Vanwege krappe personele bezetting in apotheek Marknesse zal vanaf woensdag 5 juni 2024 GEEN medicatie meer uitgedeeld worden in de huisartsenpraktijk

Bespreek met uw apotheek waar u het wel op kunt halen.

 

AVG

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het gebeurt regelmatig dat de partner/echtgenoot of één van de ouders van een patiënt de uitslag opvraagt van een onderzoek. Bijvoorbeeld omdat de patiënt zelf niet in de gelegenheid is om te bellen met de praktijk.

Wij mogen volgens de AVG géén uitslagen (of in bredere zin: medische gegevens) doorgeven aan bijvoorbeeld partners/echtgenoten of aan ouders van kinderen van 16 jaar en ouder. Zij dienen zelf voor de uitslag te bellen. TIP: als het spannend is om te bellen, bel samen met de luidspreker van de telefoon aan.

Als de patiënt zelf schriftelijk aan ons heeft bevestigd dat een specifieke andere persoon de uitslagen mag opvragen, mogen wij wel informatie verstrekken. U kunt hiervoor een machtigingsformulier ophalen of downloaden hieronder.

Soms krijgt de wettelijke vertegenwoordiger (ook) informatie. De wettelijk vertegenwoordiger is een familielid (meestal de ouders of verzorgers), een gemachtigde of een mentor. De wettelijk vertegenwoordiger krijgt informatie:

  • als de patiënt wilsonbekwaam is
  • of als de patiënt jonger is dan 16 jaar.

 

Volmacht delen medische gegevens