Niet verschenen zonder bericht – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

  • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor contact met de assistente toets 3
  • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur (in de pauze en bij overlegmomenten hoort u een bandje, voor spoed kunt u altijd op de 1 drukken)

Voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl 

MEDEDELING 1

Per 1 mei is Reina Homan als nieuwe praktijkondersteuner somatiek (POH-S) gestart. Zij neemt contact met u op voor het maken van afspraken. Mocht u zelf al vragen hebben voor haar, dan kunt een dat via de assistente regelen.

MEDEDELING 2

Vanwege krappe personele bezetting in apotheek Marknesse zal vanaf woensdag 5 juni 2024 GEEN medicatie meer uitgedeeld worden in de huisartsenpraktijk

Bespreek met uw apotheek waar u het wel op kunt halen.

 

Niet verschenen zonder bericht

NIET VERSCHENEN ZONDER BERICHT

Het komt regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur (bij huisarts, praktijkverpleegkundige of doktersassistente) verschijnt. Patiënten die zonder opgaaf van reden niet op hun afspraak verschijnen, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan “open valt” en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen komen.

Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst 24 uur) van tevoren de afspraak af te bellen of te verplaatsen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen dat er iets gebeurt waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Wij gaan ervan uit dat als uw afspraak niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf (bijvoorbeeld als u zich verslapen heeft bij een afspraak vroeg in de ochtend) horen wij dit graag via een telefoontje naar de assistente.

Gezien het feit dat het niet verschijnen van patiënten op het spreekuur niet incidenteel, maar (te) regelmatig gebeurt, hanteren wij (conform de landelijke richtlijnen van de Landelijke Huisartsenvereniging) deze regels:

  • U verschijnt 1x niet op uw afspraak? Wij bellen u of sturen u een briefje met een waarschuwing. Hiervan maken wij een aantekening NZVB (Niet verschenen zonder bericht) in uw dossier.
  • U verschijnt vaker dan 1x niet op uw afspraak? Dan sturen wij u een rekening.

Deze rekening bedraagt:

  • Consult 15 minuten € 15,-
  • Consult > 15 minuten (dubbel consult) € 30,-

Deze rekening wordt niet betaald door uw zorgverzekeraar en zult u zelf moeten betalen. De rekening dient voor het maken van een nieuwe afspraak betaald te zijn. 

Laat het ons dus op tijd weten als u niet kunt komen. Bedankt!