Mail 16 jarige naar niet 16 jarige verstuurd. – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

  • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor contact met de assistente toets 3
  • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur (in de pauze en bij overlegmomenten hoort u een bandje, voor spoed kunt u altijd op de 1 drukken)

Voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl 

MEDEDELING 1

Per 1 mei is Reina Homan als nieuwe praktijkondersteuner somatiek (POH-S) gestart. Zij neemt contact met u op voor het maken van afspraken. Mocht u zelf al vragen hebben voor haar, dan kunt een dat via de assistente regelen.

MEDEDELING 2

Vanwege krappe personele bezetting in apotheek Marknesse zal vanaf woensdag 5 juni 2024 GEEN medicatie meer uitgedeeld worden in de huisartsenpraktijk

Bespreek met uw apotheek waar u het wel op kunt halen.

 

Terug naar overzicht

Mail 16 jarige naar niet 16 jarige verstuurd.

In het weekend van 16 december 2023 is er tot onze spijt een mail verstuurd naar de verkeerde groep mensen. Het bericht betreffende 16-jarige was bedoeld voor iedereen die 16 jaar is of wordt. Dus als u niet in deze doelgroep valt kunt u de mail als niet verzonden beschouwen.

Het is geen spammail of datalek; uw gegevens zijn niet uitgelekt, hier zijn wij erg secuur op.  Ook kan de link in de mail veilig worden gebruikt.

Onze excuses voor deze onduidelijkheid.

Publicatiedatum: 27-12-2023