Update COVID-19 vaccinatiecampagne – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

  • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor contact met de assistente toets 3
  • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur

voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

Fax:  0527 - 253675
Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl

Update COVID-19 vaccinatiecampagne

7-10-2021 Update COVID-19 vaccinaties

Vanaf donderdag 7 oktober krijgen zo’n 300.000 Nederlanders een uitnodiging voor een derde coronavaccinatie. Zij krijgen deze uitnodiging via een medisch specialist, omdat zij door een ernstige afweerstoornis mogelijk niet voldoende antistoffen tegen covid-19 hebben aangemaakt. Met de uitnodigingsbrief kunnen zij naar een van de GGD’en voor de derde vaccinatie.

Uitnodigingsbrief of e-mail
Iedereen die in aanmerking komt voor een derde vaccinatie, wordt door een ziekenhuis of medisch specialist uitgenodigd. Dit doen zijn per brief of e-mail. De uitnodigingen worden in delen verstuurd, hierdoor kan het zijn dat uw brief niet meteen op 7 oktober binnenkomt. Voor het eind van oktober zullen alle uitnodigingen verstuurd zijn. In de brief/e-mail staan de code, de mogelijkheid om een afspraak te maken en de mogelijkheden voor prikken zonder afspraak genoemd.

Vervolgens kan met de uitnodiging de derde vaccinatie worden gehaald op een GGD-priklocatie. De mensen die een derde vaccinatie krijgen, worden gevaccineerd met een mRNA-vaccin.

Verschil derde vaccinatie en boosterprik
De veelbesproken boosterprik is niet hetzelfde als de derde vaccinatie. Deze derde prik is bedoeld voor een specifieke groep mensen met een ernstige afweerstoornis. De boosterprik is daarentegen bedoeld voor mensen die normaliter na één of twee prikken wél voldoende bescherming opbouwen, maar bij wie de bescherming na verloop van tijd is afgenomen. Op dit moment is er geen sprake van een boosterprik in Nederland. De Gezondheidsraad adviseert hierover.

Derde vaccinatie en het coronabewijs
De derde prik heeft geen invloed op de geldigheid van het Digitaal Corona Certificaat (DCC). Wanneer u een derde vaccinatie krijgt, blijft de ‘geldig vanaf datum’ staan op 14 dagen na de tweede vaccinatie.

11-6-2021 Update COVID-19 vaccinaties

Bent u geboren in de jaren 1956 tot en met 1960? Dan bent u eerder dit jaar uitgenodigd voor vaccinatie door de huisarts. Heeft u geen gebruik gemaakt van de eerste uitnodiging?

Dan kunt u vanaf zaterdag 5 juni 2021 telefonich of online een afspraak maken bij de GGD voor een vaccinatie met BioNTech/Pfizer of Moderna. U heeft hiervoor geen herhalingsoproep nodig.

22-5-2021 Informatie met betrekking tot vaccinatiebewijzen

Wanneer u gevaccineerd bent, krijgt u een kaartje van het RIVM mee met daarop een sticker van het vaccin dat u hebt ontvangen. Dit is een vaccinatieregistratiekaart en de bevestiging dat u bent gevaccineerd. Dit is geen officieel vaccinatiebewijs. Het is wel belangrijk deze kaart goed te bewaren.

Op dit moment bestaat er in Nederland nog geen vaccinatiebewijs of vaccinatiepaspoort. We krijgen regelmatig vragen of wij kunnen voorzien in een vaccinatiebewijs bijvoorbeeld ten behoeve van reizen naar het buitenland. Wij kunnen geen vaccinatiebewijzen uitgeven en zullen dat ook niet gaan doen. Wij verwijzen u hiervoor naar de rijksoverheid en het RIVM.

3-5-2021 Update COVID-19 vaccinatiecampagne

We gaan de laatste fase in van de COVID-19 vaccinatie campagne bij de huisarts!

Op 11 mei as. hopen we de laatste personen van 60-64 jaar (geboren in 1956-1960) op de praktijk te gaan vaccineren met het AstraZeneca vaccin. De 2e prik zal dan worden gegeven op 20 juli as.

Belangrijk! We hebben ons uiterste best gedaan om iedereen te benaderen. Echter: bent u geboren tussen 1956 en 1960 en nog niet gevaccineerd, terwijl u dit wel wilt (met het AstraZeneca vaccin) èn u heeft -uiterlijk deze week- géén uitnodiging van ons ontvangen, wilt u dan met de praktijk contact opnemen? Wij kunnen helaas niet erg flexibel zijn met het maken van afspraken, omdat uit 1 flacon er 11 a 12 spuiten worden klaargemaakt en deze binnen 6 uur moeten worden toegediend.

Verder krijgen alle personen van 18 tot 59 jaar die een medische indicatie hebben (dat is iedereen die ook in aanmerking komt voor de jaarlijkse griepprik) een uitnodiging van de huisarts, waarmee zij een afspraak kunnen maken bij de GGD voor een COVID-19 vaccinatie. Ook hiervoor geldt: krijgt u de komende 2 weken geen uitnodiging, maar meent u wel in aanmerking te komen, wilt u dan met de praktijk contact opnemen?

Wellicht ten overvloede: Wij worden dagelijks overspoeld met vragen die zeker invoelbaar zijn, maar die helaas niet door ons te beantwoorden zijn. Dit gaat ten koste van de bereikbaarheid van onze praktijk. De huisarts heeft, in tegenstelling tot wat wel gedacht wordt, echt géén enkele invloed op het soort vaccin dat u krijgt, noch op de termijn waarbinnen u aan de beurt bent. Het heeft dan ook helaas geen zin om hiervoor de huisarts te benaderen. Voor meer informatie kunt u de website www.coronavaccinatie.nl raadplegen of bellen met het publieksnummer 0800-1351.

9-4-2021 Update COVID-19 vaccinatiecampagne bij de huisarts

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom het AstraZeneca vaccin. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en gaan bij onze eigen beslissingen steeds af op de officiële adviezen en besluiten van het LHV (Landelijke Huisartsenvereniging) en het RIVM die zij ons toesturen. De vaccins zelf krijgen wij van de SNPG (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie), die ons ook de jaarlijkse griepvaccins levert.

Tot nu toe hebben wij ca 100 patiënten de 1e prik gegeven van het AstraZeneca vaccin. Dit waren mensen geboren in 1956, 1957, 1958 en 1959 (deels) en een klein aantal mensen jonger dan 60 jaar vanwege ernstig overgewicht of een andere bijzondere reden. Bij geen van deze mensen jonger dan 60 jaar zijn –voor zover ons nu bekend is- ernstige complicaties opgetreden. Volgens het advies van de Gezondheidsraad mogen zij dan ook zonder bezwaar t.z.t. de 2e prik krijgen met het AstraZeneca vaccin, omdat er na de 2e prik dan voor zover nu bekend geen risico op complicaties is. Deze vaccins zullen in juni worden geleverd.

Verder zullen wij conform het landelijke besluit aan patiënten jonger dan 60 jaar geen AstraZeneca vaccin meer toedienen.

Voor de verdere vaccinatiecampagne zijn wij afhankelijk van het beleid van de bovengenoemde instanties en van de –tot nu toe zeer beperkte- levering van vaccins aan de huisartsenpraktijken. Wij hebben dus géén invloed op het soort en de hoeveelheid vaccin die wij krijgen!

Wij doen ons best om als er nieuwe vaccins binnenkomen de juiste personen zo snel mogelijk uit te nodigen. En ook proberen we u via deze website op de hoogte te houden van eventuele specifieke ontwikkelingen in onze praktijk.

Voor algemene vragen over de COVID-19 vaccinaties inclusief inhoudelijke vragen over bv de veiligheid van het AstraZeneca vaccin verwijzen wij u naar www.coronavaccinatie.nl of het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.


Beperkte beschikbaarheid

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van vaccins tegen het covid-virus is er in Nederland gekozen voor een landelijk vaccinatiebeleid. Dit betekent dat uw huisarts geen invloed heeft op de levering van de vaccins en de volgorde van vaccinatie. Er wordt gestart met het vaccineren van de groepen met het hoogste risico. Deze groepen zijn bepaald door het RIVM. Als u aan de beurt bent, ontvangt u een oproep voor vaccinatie via uw huisarts of via de GGD.

Momenteel worden de huisartsenpraktijken overspoeld met telefoontjes over de volgorde van vaccineren en met persoonlijke vragen van patiënten over wanneer zij aan de beurt zijn. Uw huisarts heeft geen invloed op de volgorde van het vaccineren en kan deze vragen niet beantwoorden. Heeft u vragen over het vaccinatieproces, kijk dan op de website van de rijksoverheid.