Maatregelen – Huisartsenpraktijk Ens – Ens

Huisartsenpraktijk Ens

Dhr. J.A. Roosjen, huisarts

Telefoonnummer: 0527 - 251377

  • Bij een noodsituatie kiest u optie 1
  • voor contact met de assistente toets 3
  • voor herhaalrecepten belt u apotheek Marknesse

Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur (in de pauze en bij overlegmomenten hoort u een bandje, voor spoed kunt u altijd op de 1 drukken)

Voor medische noodsituaties buiten openingstijden belt u met                               huisartsenpost Emmeloord: 0900 - 333 6 333

Mail:  info@huisartsenpraktijkens.nl 

MEDEDELING

Roelien Hospers, de praktijkondersteuner somatiek gaat onze praktijk na een periode van bijna 5 jaar verlaten. Ze heeft op 5 April haar laatste werkdag en gaat dan genieten van een vakantie.

We hebben haar leren kennen als een medewerker die erg betrokken was bij de patiënten en een goed samenwerkingsverband heeft georganiseerd met andere zorgverleners in de wijk.

Wij hebben in Reina een opvolger gevonden. Zij gaat starten bij ons op 1 mei.

Heeft u al een afspraak bij de praktijkondersteuner na 8 April? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt bericht van ons. Heeft u eind april nog niets gehoord neem dan contact op met de assistente.

Uw huisarts dhr. J.A. Roosjen

 

Maatregelen

Om het risico van besmetting van u zelf of anderen op de praktijk zo klein mogelijk te houden hebben we verder de volgende maatregelen genomen:

  1. Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft bij de huisarts of een van de andere praktijkmedewerkers. Voor overleg, het maken van een afspraak, het opvragen van uitslagen etc. verzoeken wij u te bellen.
  2. Heeft u een afspraak, maar krijgt u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn, al dan niet met koorts? Blijft u dan thuis, laat u testen bij de GGD en stel uw afspraak even uit. Heeft u vanwege de klachten wel medische zorg nodig, bel dan de assistente om een aparte afspraak of huisbezoek in te plannen.
  3. Wij kunnen op de praktijk alleen COVID-19 testen doen als hiervoor een medische noodzaak is (bv als de geteste persoon hierdoor mogelijk wel/niet naar het ziekenhuis moet worden verwezen).
  4. Wij doen ons best om het bezoek van mensen aan de praktijk zoveel mogelijk te spreiden en ook de wachttijden zo kort mogelijk te houden. U kunt ons helpen door zoveel mogelijk op tijd (dus niet te vroeg) te komen. Wilt u zo nodig in de auto wachten als u te vroeg bent? Hiermee voorkomen we dat de wachtkamer te vol wordt.
  5. In de wachtkamer is plaats voor maximaal 4 personen (plus een evt. ouder/begeleider). Wilt u daarom zo veel als mogelijk alleen komen? Dat geldt uiteraard niet voor kinderen. Mocht de wachtkamer vol zijn dan verzoeken wij u in de hal of buiten in de auto te wachten. Uiteraard hebben ouderen / zieken voorrang voor een plek in de wachtkamer.
  6. Draag een mondkapje in de praktijk. Dit is verplicht, tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is. De verplichting geldt ook niet voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!